İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak

Yunan uyruklu Rumların Türkiye’den sınır dışı edildiği 1964 Sürgünün 50. yılındayız. 1964 tarihi, Türkiye’de Rum azınlığın yok oluşunu hızlandıran en önemli tarihtir. Birkaç ay içinde 12.000 Yunan uyruklu Rum’un sınır dışı edildiği, 30.000 Türk uyruklu Rum’un da aile bağlarından dolayı göç etmek zorunda kaldığı 1964’den sonra da göç durmadı. Rumlar için Türkiye’de yaşamanın daha da zorlaşmasından, cemaatin ıssızlaşmasından dolayı, kalan […]

» Devamını Oku

2000’li Yıllar Türkiye’sinde Gençlik Halleri – İktisat ve Toplum Dergisi Söyleşisi

Gençlik Halleri – 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak kitabımızın adı, bir derleme kitabı olarak Efil Yayınları’ndan 2013 Eylül’ünde yayınlanmıştı. Kitap için çalışmaya başladığımızda “Gezi” henüz gerçekleşmemişti. Ancak gençlik konusunu tartışmaya sokan önemli bir olay olarak Gezi’yi her makalede olmasa da kitabın giriş ve sonuç kısmında kısaca da olsa tartışma fırsatını bulmuştuk. Gençlik üzerine çalışan, kendileri de genç olan akademisyenlerin çalışmasını […]

» Devamını Oku

Kentsel Dönüşüm Kıskacında Gecekondulu Gençler: Kentsel Dönüşümün Gecekondu Gençleri Üzerindeki Etkisi ve Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı

Bu metinde, Sarıyer Derbent Mahallesi örneğinde gerçekleştirilen bir saha çalışmasının verilerinden hareketle, kentsel dönüşümün gecekondu mahallelerinde yaşayan gençler tarafından algılanma biçimleri ve bu sürecin gençler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma, anket çalışması, odak grup görüşmesi ve katılımcı gözlem yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerinde ayrıştırıcı etki oluşturduğu araştırmanın ilk bulgusudur. İkinci olarak, gençlerin hala önceki kuşaklardan kalan komşuluk, mahallelilik, […]

» Devamını Oku

“Konut” İçin “Yuva”dan Olmak: Yıkım Tehdidi Altındaki Gecekondu Mahallelerinde Mahalle ve Mahallelilik Algısı, Sarıyer Derbent Mahallesi Örneği

Bu makale, hala sürmekte olan bir TÜBİTAK Projesi kapsamındaki saha araştırmasının ilk verileriyle hazırlanmıştır. Önerdiğimiz TÜBİTAK Projesi, kentsel dönüşümün etkilerini bir yandan mevcut mevzuat çerçevesinde kabul edilen imar planları aracılığı ile, diğer yandan da büyük ölçekli projeler ve küçük yatırımcı hareketleri üzerinden bir ilişkisellik içerisinde incelemekte ve bu projelerin mekân ve toplum üzerinde yaratmakta olduğu basıncı konu almaktadır. Bu metin […]

» Devamını Oku