Kentsel Dönüşüm Kıskacında Gecekondulu Gençler: Kentsel Dönüşümün Gecekondu Gençleri Üzerindeki Etkisi ve Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı

Bu metinde, Sarıyer Derbent Mahallesi örneğinde gerçekleştirilen bir saha çalışmasının verilerinden hareketle, kentsel dönüşümün gecekondu mahallelerinde yaşayan gençler tarafından algılanma biçimleri ve bu sürecin gençler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma, anket çalışması, odak grup görüşmesi ve katılımcı gözlem yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerinde ayrıştırıcı etki oluşturduğu araştırmanın ilk bulgusudur. İkinci olarak, gençlerin hala önceki kuşaklardan kalan komşuluk, mahallelilik, ekonomik dayanışma, mahalle aidiyeti gibi bağlılık mekanizmalarını koruduğu tespit edilmiş, kentsel dönüşümün bu konularda da gelecekte ciddi bölücü bir etki yaratabileceği ortaya konmuştur.

Abstract: This paper discusses the urban transformation perception of the youth in gecekondu neighborhoods by using the results of the fieldwork in the Sariyer Derbent Neighborhood. It defines the effects of these transformation processes on the youth of the gecekondu neighborhood. The research method for the study based on public survey, focus group discussion, and participatory observation. There are two significantly important results of the study found in the research. Firstly, urban transformation processes can be seen as having a discriminator effect on the population of youth in the neighborhood. Secondly, the youth preserve the traditions from old generations in the neighborhood such as place attachment, neighborliness, concern for the neighborhood, and economic solidarity in the neighborhood people. The research argues that urban transformation can have a significant effect for all of these community values in the gecekondu neighborhood.

 

Makaleyi İndir