Kentsel Dönüşüm Kıskacında Gecekondulu Gençler: Kentsel Dönüşümün Gecekondu Gençleri Üzerindeki Etkisi ve Gençlerin Kentsel Dönüşüm Algısı

Bu metinde, Sarıyer Derbent Mahallesi örneğinde gerçekleştirilen bir saha çalışmasının verilerinden hareketle, kentsel dönüşümün gecekondu mahallelerinde yaşayan gençler tarafından algılanma biçimleri ve bu sürecin gençler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma, anket çalışması, odak grup görüşmesi ve katılımcı gözlem yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşüm süreçlerinin gençler üzerinde ayrıştırıcı etki oluşturduğu araştırmanın ilk bulgusudur. İkinci olarak, gençlerin hala önceki kuşaklardan kalan komşuluk, mahallelilik, […]

» Devamını Oku

“Konut” İçin “Yuva”dan Olmak: Yıkım Tehdidi Altındaki Gecekondu Mahallelerinde Mahalle ve Mahallelilik Algısı, Sarıyer Derbent Mahallesi Örneği

Bu makale, hala sürmekte olan bir TÜBİTAK Projesi kapsamındaki saha araştırmasının ilk verileriyle hazırlanmıştır. Önerdiğimiz TÜBİTAK Projesi, kentsel dönüşümün etkilerini bir yandan mevcut mevzuat çerçevesinde kabul edilen imar planları aracılığı ile, diğer yandan da büyük ölçekli projeler ve küçük yatırımcı hareketleri üzerinden bir ilişkisellik içerisinde incelemekte ve bu projelerin mekân ve toplum üzerinde yaratmakta olduğu basıncı konu almaktadır. Bu metin […]

» Devamını Oku