Gençlik Halleri, 2000’ler Türkiye’sinde Genç Olmak – Derleyenler: Hakan Yücel ve Demet Lüküslü

Gençlik hakkında birçok önyargı ve ön kabullerin yaygın olduğu Türkiye’de bir toplumsal kategori olarak gençlik üzerine odaklanan bilimsel çalışmalar sosyal bilimler alanında geniş bir yere sahip değildir. Ancak özellikle 2000’lerin ikinci yarısından itibaren konu üzerine çalışan araştırmacıların gençlik çalışmalarını hızla zenginleştirdiği de gözden kaçmamalıdır. Bu derleme kitapla, 2000’li yıllarda Türkiyede genç olmanın farklı hallerine odaklanan çalışmaların bir araya toplanması ve böylece gençlik alanının farklı noktalarına değinen bu çalışmalardan beslenecek yeni çalışmaların gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu kitap içinde yer alan makaleler, farklı açılardan 2000’li yıllardaki gençlik hallerine odaklanırken farklı gençlik mitlerini kurcalamakta, gençlerin 2000’li yılları birbirinden farklı deneyimleme hallerini dört eksende (sınıf, kimlik, kültür ve siyaset) mercek altına almaktadır.

***

Kitap Adı: Gençlik Halleri, 2000’ler Türkiye’sinde Genç Olmak

Yayın Evi: Efil Yayınevi

Basım Yılı ve Yeri: 2013, İstanbul

Sayfa Sayısı: 320

Editörler: Hakan Yücel ve Demet Lüküslü

Bölüm Yazarları: Melike Aktaş Yamanoğlu, Gözde Aytemur Nüfusçu, Leyla Burcu Dündar, Tuba Emiroğlu, Işıl Erdinç, Özlem Ezgin, Derya Fırat, Meriç Sobutay, Çağdaş Ekin Şişman, Tolga Tezcan, Yasemin Berrak Tuna, Annegret Warth, Süheyla Yıldız

ISBN: 9786054579471

İdefix | Kitap Yurdu | Pandora | D&RYayın Evi